Hoe is het gesteld met onder meer de inwoners, de bedrijven, de woningen en de voorzieningen in de Vlaamse gemeenten? Welke financiële middelen zetten de lokale besturen in voor hun werking? Op deze en andere vragen biedt de gemeentemonitor een antwoord!

De gemeentemonitor is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elk Vlaamse gemeente in beeld brengt. Hij bestaat uit een set van ongeveer 200 indicatoren, waarvan een 50-tal survey-indicatoren.

Enkele voorbeelden van indicatoren:

  • Aantal kinderen die in de gemeente naar school gaan
  • Aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • Prijs van de bouwgronden
  • Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de gemeente

Ook de inwoners van de gemeenten worden dus bevraagd!

vanaf maart 2018 vind je op deze website je gemeenterapport!

De gemeentemonitor zal een uniek monitoringsinstrument zijn, waarbij voor elke gemeente op een uniforme manier zowel geregistreerde data als surveydata worden geïntegreerd in één rapport.

De monitor is een coproductie tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij en Bestuur). De monitor wordt ontwikkeld in opdracht van Mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur.